Tek 10 trapp

Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Trapp i uteareal skal være lett og sikker å gå i. Veiledning om tekniske krav til byggverk.

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å . Id=3566BufretLignende(1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Byggeforskriftene og Teknisk Forskrift (TEK 10) stiller krav og anbefalinger til utforming av såkalte interntrapper (trapper innen en boenhet).

Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha. INFO OM TRAPPEREGLER: trapp til hems, og fri bredde. TRAPP MED SÆRPREG: Trappen mangler rekkverk nederst og håndløper. Myndighets krav – tekniske forskrift § 12-16.

De overordnede kravene i TEK er at trapper skal kunne nyttes. Keramiske fliser blir stadig mer brukt i trapper, ofte som en. Myndighetskravene til trapper er nedfelt i Forskrift og teknisk krav til byggverk (TEK 10) § 12-. Tilgjengelig boenhet ble innført i TEKsom et krav.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) er sentral. Det skrives her om rømning via vindu i soverom, hvis trappen ikke kan brukes som . En trapp er en samling trinn som fører opp eller ned i høyde, på steder hvor det er. Ribbene i gelenderet skal ikke ha større avstand enn cm, for å hindre at . Veiledning for Forskrift til tekniske krav til byggverk. Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum m. Dimensjonering av atkomstvei til bygning.

Flislagte trapper gir et solid og bestandig element som er enkelt å rengjøre og med minimalt.

More from my site