Skil legeforeningen

Legeforeningens sentralstyre vedtok i november 20å starte et Senter for kvalitetsutvikling i legekontor (SKIL). Legeforeningens mål om en organisasjon som støtter praktisk. Senter for kvalitet i legekontor – SKIL – ble stiftet som aksjeselskap 7. Senter for kvalitet i legekontor (SKIL, tidligere planlagt under navnet SAK), skal ha lokaler sammen med Noklus ved Haraldsplass Diakonale . Kurskatalogen: Allmennmedisin, Senter for Kvalitet i Legekontor – SKIL AS. SKIL er etablert og eiet av Legeforeningen med underforeninger. Vi skreddersyr kvalitetsarbeid til norske legekontor, og ønsker å inkludere både leger, .

SKIL er lokalisert i Bergen på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han har også sittet i kvalitets- og pasientsikkerhetsrådet i Legeforeningen. Aktuelt i foreningen – Legeforeningen har som mål at alle fastleger på sikt. Legeforeningen takker for muligheten til å bli hørt i en sak som vil gi viktige. Legeforeningen og Senter for kvalitet i Legekontor.

Dette er en stor dag – en historisk dag, sa leder i Norsk forening for allmennmedisin Marit Hermansen da Senter for kvalitet i legekontor (SKIL AS) ble stiftet som . Vanskelig MEN vil komme som et krav Legeforeningen vil være med å påvirke SKIL Kvalitetsindkatorerprosjektet SKIL – senter for kvalitet i . Vanskelig MEN vil komme som et krav Legeforeningen vil være med å påvirke SKIL Kvalitetsindkatorerprosjektet SKIL senter for kvalitet i legekontor Modell . Det er inngått rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om drift. Legeforeningen vil trekke frem Senter for kvalitet i legekontor. SKIL) som et konkret eksempel på innovativt organiseringsform som bør nevnes i rapporten. I januar opprettet Legeforeningen sitt Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), et non-profit aksjeselskap med formål om å støtte . Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) er etablert og eies av Legeforeningen.

De utvikler prosjekter som skal forbedre kvalitet og . Legeforeningen har lenge etterlyst et bedre samsvar mellom pålagte oppgaver. Legene har selv opprettet SKIL for å styrke det systematiske . En “privat aktør” SKIL, eid av Legeforeningen. NSDM (initiativtaker) og SKIL (Legeforeningens Senter for kvalitet i legekontor), .

More from my site