Kjøttproduksjon utslipp

Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Det er mer enn utslippene fra hele transportsektoren til sammen, sier daglig leder Tone Granaas i Grønn Hverdag. Vi har sett på de viktigste mytene om norsk kjøttproduksjon. Enten man måler ut fra vekt eller næringsinnhold: For klimaet ville det være en stor fordel om vi spiste mindre kjøtt og mer korn, frukt og grønt.

Produksjon av kjøtt bidrar med ca prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge. Hele personbilparken står for om lag prosent av utslippene. Ren kjøttproduksjon fra storfe mottar svært mye støtte, matkornproduksjon .

Klimaregnskap viser at storfe gir langt større utslipp enn for eksempel kylling og svin. I takt med at kjøtt relativt sett blir stadig billigere, øker . De hevder også at kjøttproduksjon bidrar til å ødelegge jordas klima. Klimaforskere med FNs klimapanel i spissen mener at utslipp av . Kjøttproduksjon blir ofte forbundet med høye klimagassutslipp. Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt, uten å forstå hvor negativt det er for miljø og. Kildene til karbondioksid-utslipp er kun olje, gass og kull.

Miljøet ville tjene stort om vi brukte mindre rødt kjøtt. CO2-utslipp: Storfe: kg – Ost: 1- Sau: kg – Svin: kg . Deres analyse viste at å produsere en kilo storfekjøtt fører til utslipp av . Du vet at du kan gjøre en forskjell når det gjelder utslipp av klimagasser til. FiVH fremholder på sin hjemmeside at produksjon av kg kjøtt (storfe) bidrar til . Landbruket ønsker også å bidra til å finne løsninger på klimakrisen, men å erstatte norsk kjøttproduksjon med importert kjøttproduksjon vil øke . Meldingene hevder at ca av de totale norske utslippene kommer fra. En av disse kjepphestene er økt kjøttproduksjon, og da tåles knapt . Målene om økt matproduksjon og lavere utslipp av klimagasser kan lettest oppnås gjennom økt kornproduksjon . Jeg opplever at man nærmest driver kampanjer mot kjøttproduksjon både i. Men vil ikke flere dyr i global sammenheng bidra til økt utslipp av . Animalske matvarer som melk bidrar med over dobbelt så høye klimagassutslipp, og kjøtt med gange så høye klimagassutslipp som . FN innrømmer at rapporten som koblet kjøttproduksjon til global opppvarming overdrev effekten kjøttkonsum har på klimaendringene.